Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hưng Thi tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường biết, thực hiện tốt các nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HƯNG THI

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

   

 

Hưng Thi, ngày 31 tháng 8 năm 2022

 

TUYÊN TRUYỀN

V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Thực hiện Văn bản số:752 /GD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên cơ sở căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 03/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch số 795/KH-SGD&ĐT ngày 31/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 của Ngành Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Công văn số 2271/SGD&ĐT-VP ngày 25/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về việctriển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hưng Thi tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường biết, thực hiện tốt các yêu cầu sau của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy:

- Lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các chương trình, đề án của ngành.

- Tổ chức phổ biến nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn huyện.

- Đưa các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ em mầm non; môn học đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống và các môn học khác phù hợp với đối tượng học sinh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng giá trị, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với đối tượng học sinh để nâng cao nhận thức trong việc ứng xử đúng mực với ông bà, cha mẹ, anh, chị, em.

- Vận động gia đình cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tổ chức phát động đăng ký và thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các đơn vị. Tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Quốc tế gia đình (15/5), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng11).

 

 

* Nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:

  1. Nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

1.1. Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. - Nguyên tắc “Tôn trọng”: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. - Nguyên tắc “Bình đẳng”: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

- Nguyên tắc “Yêu thương”: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau.

-Nguyên tắc “Chia sẻ”: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

1.2. Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình

- Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

- Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình.

- Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

1.3. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương

- Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu.

- Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân.

- Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động viên con cháuthực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.

1.4. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép.

- Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình.

- Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính.

- Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ khi ông bà, cha mẹ ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống.

1.5. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

- Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.

- Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị.

- Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

  1. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

- Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình.

- Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con cháu.

- Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với ông bà, cha mẹ.

- Anh, chị, em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ.

- Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ.

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền.

- Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. - Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0919134828

EMAI : c12.lat.hut@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 31
Hôm qua : 49
Tất cả : 59730