Văn bản
Số/ký hiệu 392/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Báo cáo thống kê và quỹ tiền lương
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Thu Hằng
Ngày Ban hành 09/05/2022
Ngày Hiệu lực 09/05/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Công văn hướng dẫn.signed.pdf
673 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 358/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 26/04/2022
Ngày Hiệu lực 26/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


358.pdf
572 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 305GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 13/04/2022
Ngày Hiệu lực 13/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


305.pdf
570 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 323/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Thu Hằng
Ngày Ban hành 18/04/2022
Ngày Hiệu lực 18/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


323.pdf
719 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 293/KH-GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Thu Hằng
Ngày Ban hành 12/04/2022
Ngày Hiệu lực 12/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 293.pdf
739 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 227/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 22/03/2022
Ngày Hiệu lực 22/03/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


227.signed.pdf
557 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 215/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Tiến Mạnh
Ngày Ban hành 18/03/2022
Ngày Hiệu lực 18/03/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


kh 215.pdf
541 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 131/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản KQ
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Thu Hằng
Ngày Ban hành 04/03/2022
Ngày Hiệu lực 04/03/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


qđ 15.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 131/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 25/02/2022
Ngày Hiệu lực 25/02/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


131.pdf
725 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 117/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Tiến Mạnh
Ngày Ban hành 22/02/2022
Ngày Hiệu lực 22/02/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


117.pdf
487 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 113/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 21/02/2022
Ngày Hiệu lực 21/02/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


113.pdf
930 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 72/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 27/01/2022
Ngày Hiệu lực 27/01/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 72.pdf
575 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 38/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 13/01/2022
Ngày Hiệu lực 13/01/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 38.pdf
568 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 28/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 11/01/2022
Ngày Hiệu lực 11/01/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 28.pdf
761 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 22/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 10/01/2022
Ngày Hiệu lực 10/01/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 22.pdf
694 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 8/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 04/01/2022
Ngày Hiệu lực 04/01/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 8.pdf
582 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 1002/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Toàn
Ngày Ban hành 31/12/2021
Ngày Hiệu lực 31/12/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 102 kd.signed.pdf
563 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 655GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 12/05/2014
Ngày Hiệu lực 11/06/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


CV 655 hướng dẫn thi tỉnh.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 2739
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 10/06/2012
Ngày Hiệu lực 10/06/2012
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 2739
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 10/06/2012
Ngày Hiệu lực 10/06/2012
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 612/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện trường học năm học 2019-2020
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 11/06/2022
Ngày Hiệu lực 11/06/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 585/SGD&ĐT-CNTT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 10/06/2012
Ngày Hiệu lực 11/06/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 2262/GD&ĐT-TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản HD viết SKKN năm học 2019-2020_CV 2262
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 19/02/2020
Ngày Hiệu lực 19/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


HD viết SKKN năm học 2019-2020_CV 2262.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 584/GD&ĐT-TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 18/02/2020
Ngày Hiệu lực 10/06/2012
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


HD KSCL giữa Học kỳ I năm học 2019-2020_CV584.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 185/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019.
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký Nguyễn Quang Thanh
Ngày Ban hành 10/10/2027
Ngày Hiệu lực 02/05/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 185 ....pdf
890 KB Mở Xem Tải về

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0919134828

EMAI : c12.lat.hut@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 64
Hôm qua : 49
Tất cả : 59763