Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước, Trường TH&THCS xã Hưng Thi tuyên truyền các nội dung cụ thể như sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU

 1. Mục đích
 • Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đối mới sáng tạo; Thực hiện các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quỵết số 08-NQ/TƯ ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 157-KH/HƯ ngày 04/6/7/2022 của Huyện ủy Lạc Thủy về thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đáng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 về chuyển đối số vả ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;
 • Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi ngưòi và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.
 • Thúc đầy sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia cùa toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyến đối số.
 • Giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, thì tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Ngày chuyển đổi số là ngày mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút đê cảm nhận vê những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.
 1. Yêu cầu

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 mang một tinh thần chung là đối mói, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

CHỦ ĐỀ NĂM 2022

 1. Chủ đề của huyện Lạc Thủy trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 là: “Chuyển đổi so vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.
 2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đối số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Lạc Thủy tập trung vào phát động các sáng kiên mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sừ dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.
 • NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỎI SỐ QUỐC GIA NĂM 2022
 1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, trinh chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia.
 1. Tổ chức các hoạt động cộng đồng
 • Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng với tinh thần “khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường số” trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.
 • Tổ chức phát động sáng kiến ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại hai sàn thương mại điện từ lớn là Vỏ sò và Postmart trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.
 1. Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp
 • Khuyến khích mỗi doanh nghiệp có ít nhất một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp (như tặng 01 tháng cước dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho khách hàng thứ 10, 101, 1010) phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện từ của doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp có gian trưng bày trực tuyến, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn huyện.
 • Tồ chức Chương trình phát động hường ừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại huyện Lạc Thủy.

III. THỜI GIAN TỒ CHỨC

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Lạc Thủy được tổ chức trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022,

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0919134828

EMAI : c12.lat.hut@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 38
Hôm qua : 49
Tất cả : 59737